02.11.2018

KORUMA & YAŞATMA KONULARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER / ANLAYIŞ;

Eski eserlerin restorasyonu ve koruması temel hedef olarak seçilmiş ve bu konuda birçok projelendirme ve uygulama çalışmaları içerisinde bulunulmuştur. Bu doğrultuda yurtiçi ve yurtdışı konferanslara, eğitimlere başarı ile katılım sağlanmıştır.

Sürdürülebilir Çevre & Sürdürülebilir Yaşam

Kültür varlıklarımızın daha uzun yıllar yaşayabilmesi, gelecek kuşaklara somut ve soyut kültürel mirasların sürdürülebilir şekilde aktarılması amacıyla yapılan her türlü çalışmanın içinde olmak firmamız için ayrı bir gurur kaynağıdır. Korumacılık ve süreklilik ilkesini, bilimsel teknikler kullanarak restorasyon disiplinine ve uygulamalarına taşımak ana hedefimizdir. Bu doğrultuda, «kültürel miras» «Sürdürülebilir Çevre» & «Sürdürülebilir Yaşam» Mottoları birleştirilerek, akademik çalışmaların temeli belirlenmiştir.

Yüksek lisans tez konusu «Yerel Mimarinin Sürdürülebilirliği Kavramının Bodrum Geleneksel Mimarisi Üzerinden İrdelenmesi» olarak belirlenerek tamamlanmıştır. Böylece yerel mimari mirasın sürekliliği, sürdürülebilirliği ve yaşatılması üzerine okumalar yapılarak; farklı bakış açılarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede yurt içinde ve yurtdışında iştirak edilen konferans ve doktora eğitimlerinde de elde edilen bilgiler aktarılmıştır. Daha geniş kazanımlı pencerelerden bakmak amacıyla disipliner çalışmalara devam edilmektedir.


Gülşen Akgündüz Türker
Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar & İç Mimar