Eskiçeşme Tescilli Konut Yapısı 3R Projesi

10.2020-06.2022

Eskiçeşme - BODRUM

Restorasyon

Kayıtlı tescilli konut yapısı dönemin geleneksel konut özelliklerini taşıyan sivil mimarlık örneğidir. Yapının mimari Rölöve, Restitüsyon ve Rekonstrüksiyon projelendirme hizmetleri tamamlanarak, İlgili bölge kurulundan onay alınması süreçleri takip edilmiştir.