Ula Belediyesi, Muammer Ağa Konağı Ek Müştemilatı Ve Ahır Yapıları

11.2018

Ula, Muğla

Restorasyon

Ula Belediyesi, Muammer Ağa Konağı Ek Müştemilatı Ve Ahır Yapıları
Türü: Müştemilat Vb.
Üstlendiği İnşaat Alanı: 205 m² 

  • Rölöve
  • Restitüsyon
  • Restorasyon Projeleri