Mimari

01/ Mimari

Yerli ve yabancı iş ortakları ile mimari proje geliştirme ve geliştirilen büyük çaplı mimari projelerin idari süreçlerinin yönetimi ve uygulama süreçlerinde baş danışmanlık görevleri ile konusunda başarılı örnekler verilmiştir.

PROJELERİ İNCELE
İç Mimari

02/ İç Mimari

İç mimari projelendirme hizmetleri, özgün mekanlar yaratma düşüncesiyle oluşturulmaktadır.

PROJELERİ İNCELE
Restorasyon

03/ Restorasyon

Kültür varlıklarımızın daha uzun yıllar yaşayabilmesi, gelecek kuşaklara somut ve soyut kültürel mirasların sürdürülebilir şekilde aktarılması amacıyla yapılan her türlü çalışmanın içinde olmak firmamız için ayrı bir gurur kaynağıdır. Korumacılık ve süreklilik doğrultusunda projeler gerçekleştiren opus mimarlık bu konuda önde gelen firmalardandır.

PROJELERİ İNCELE
İmar Barışı Mimari Projelendirme Hizmetleri

04/ İmar Barışı Mimari Projelendirme Hizmetleri

İMAR BARIŞI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME: 7143 sayılı Torba Yasayla 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 16” ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce imara aykırı olarak yapılan yapılarla ilgili getirilen bu düzenlemenin , imar mevzuatına aykırı yapılan ve istisna tutulan alanlar hariç olmak üzere, tüm yapıların mevcut durumunu kayıt altına alarak muhafaza edilmesinin amaçlanmaktadır. İmar Barışı Kanunu kapsamında yapı/yapıları için başvurmuş ve gerekli ödemeleri yaparak yapı kayıt belgesi almış hak sahipleri, ikinci aşama olarak tanımladığımız ilgili yapıya ait kat mülkiyeti tapularına sahip olabilmektedir. Kat mülkiyeti tapularının oluşturulabilmesi için mal sahibi ve/veya vekilinin; gerekli düzenlemeler, evrak, belge, dökümanlar ve mimari projeler ile ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Firmamız bu aşamada yapı kayıt belgesi almış binanıza ait gerekli ölçümlerin yapılarak, kanun ile belirtilen çerçevede mimari projesinin hazırlanması ve sorumluluklarının alınması işlemlerini ivedilikle çözmektedir.

PROJELERİ İNCELE